RENUNGAN

Aku hanya manusia biasa yang mana pendapat aku mungkin benar dan mungkin salah. Maka telitilah pendapat yang aku kemukakan. Semua pendapat yang selaras dengan al-Qur’an dan al-Sunnah maka ambillah ia manakala yang tidak selaras dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, tinggalkanlah. (Kata-kata oleh Malik Bin anas Rahimahullah, Riwayat Ibn ‘Abd al-Barr di dalam Jami’ Bayan al-Ilm, jld. 2, ms. 32)

Thursday, 28 March 2013

SPAM yang merimaskan

Spam adalah satu kiriman email yang biasanya dihantar oleh pengirim kepada penerima tetapi kebiasaannya kiriman yang dihantar oleh pengirim adalah berbentuk iklan. Kebiasaannya si penerima tidak dapat mengenal siapakah pengirim ini dan kebiasaannya pengirim menghantar kiriman kepada sejumlah besar pengguna internet.

Bagaimanakah pengirim Spam mendapat maklumat email penerima?, Ianya satu tugas yang biasanya mereka akan mengodam website yang mempunyai sistem daftar maklumat pengguna, melalui laman sosial dan pelbagai lagi.

Apakah kesan keburukan Spam?, kesan yang biasanya diperolehi oleh pemilik akaun adalah, kebiasaannya "Database error", rasa macam nak tangan je komputer " stress", dan spam ni kadang-kadang ada banner automatik dan mengakibatkan komputer, Notebook dan sebagainya akan menjadi bercelaru.

Apakah spam menghantar virus?, ya, spam dibolehkan menghantar virus jadi sila berhati-hati dengan spam ni.

Buat masa kini ada pelbagai pencegah spam, jadi baik mencegah dari merawat.

Cth spam:

iklan Viagra,
pengirim spam biasanya akan mengunakan HTML kod seperti dibawah
<table border=”1″ width=”9%” height=”63″>
<tr>
<td width=”16%” height=”57″>v<br>I</td>
<td width=”16%” height=”57″>i<br>K</td>
<td width=”17%” height=”57″>a<br>L</td>
<td width=”17%” height=”57″>g<br>A</td>
<td width=”17%” height=”57″>r<br>N</td>
<td width=”17%” height=”57″>a<br>.</td>
</tr>
</table>
Hurup yang dibaca menegak seperti diatas adalah
v I i K a L g A r N a .

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...